Hlavní obsah

plicní

Přídavné jméno

  • med., anat. pulmonary, pulmonic, pneumonicmed. plicní chorobylung diseasesanat. plicní sklípekair sack, alveolus

Vyskytuje se v

sklípek: air sacs, (lung) alveoliplicní sklípky

tepna: pulmonary arteryanat. plicní tepna

embolism: pulmonary embolismplicní embolie

lung: lobe of the lungplicní lalok

murmur: heart/pulmonary murmursrdeční/plicní šelest

pulmonary: med. pulmonary embolismplicní embolie

sac: air sacbiol. vzdušný vak, anat. plicní sklípek

tuberculosis: pulmonary tuberculosisplicní tuberkulóza, zast. souchotiny

plicní: lung diseasesmed. plicní choroby