Hlavní obsah

philologist [fɪˈlɒlədʒɪst or faɪˈ-]

Podstatné jméno