Hlavní obsah

overcompensate

Nechtěli jste hledat:

overnad , přes

overpřes , více než

overskončený, u konce, pryč

overcoatsvrchník, kabát, zimník, teplý plášť

overcomepřekonat, zdolat, přemoci

overconsumptionnadspotřeba, nadměrná spotřeba/konzumace, nadměrné požívání

overcrowdedpřeplněný, přelidněný, přecpaný

overcrowdingpřelidnění, přeplněnost

overdopřehnat, přepísknout

overdonepřevařený, příliš udělaný, přepečený

overdosenadměrná dávka, předávkování

overdraftpřečerpání účtu, debetní saldo , kontokorent(ní úvěr)

overdrawnpřečerpaný, překročený , mající přečerpaný účet