Hlavní obsah

ostracism [ˈɒstrəˌsɪzəm]

Podstatné jméno

  1. form.ostrakizace společenská
  2. hist.ostrakismus střepinový soud ve starém Řecku