Hlavní obsah

offload [ˈɒfləʊd or ˈɔːfˈ-]

Vyskytuje se v

přenést: offload the costs onto sbpřenést náklady na koho spotřebitele ap.