Hlavní obsah

oath [əʊθ]

Vyskytuje se v

administer: práv. administer an oath to sbvzít koho pod přísahu

evidence: give evidence under oathvypovídat pod přísahou

false: práv. false oathkřivá přísaha

silence: oath of silenceslib mlčenlivosti

místopřísežný: solemn declaration, declaration on oath, hl. písemné (sworn) depositionmístopřísežné prohlášení

mlčenlivost: oath of silence, pledge of secrecyslib mlčenlivosti

pod, pode: under oathpod přísahou

přísaha: on/under oathpod přísahou

přísahat: commit perjury, perjure osf, lie under oathpráv. křivě přísahat

složit: take an oath, při nástupu do funkce be sworn insložit přísahu

vypovídat: testify under oathpráv. vypovídat pod přísahou