Hlavní obsah

nutritious [njuːˈtrɪʃəs]

Přídavné jméno