Hlavní obsah

notes

Vyskytuje se v

liner note: text na obalu desky, CD disku ap.liner notes

note: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

cautionary: varování, upozornění (na nebezpečí) písemnécautionary note

compare: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

delivery: dodací list/lhůtadelivery note/time

dispatch: průvodkadispatch note

explanatory: vysvětlivkyexplanatory notes

marginal: poznámky na okraji stránkymarginal notes

pound: desetilibrovkaten pound note

quarter: čtvrťová notaAmE hud. quarter note

ransom: dopis s požadavkem výkupnéhoransom note

shipping: seznam přepravovaného zboží, dopravní průvodkashipping note

take: udělat si poznámku zapsat si něcotake a note

thankyou: písemné poděkování zaslané ap.thank-you note/card

top: nejvyšší tónhud. top note

sound: Nabádal k opatrnosti.He sounded a note of caution.

bankovka: pětilibrová/pětidolarová bankovkafive pound note/five dollar bill

čistě: čistě zahraný/zazpívaný melodie ap.pitch-perfect, note-perfect

dělat: dělat si poznámkytake notes

nota: půlová notaminim, AmE half-note

poznámka: dělat si poznámkytake notes

půlový: hud. půlová notaminim, AmE half-note

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

zápisek: zápiskynotes, jottings

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

opatřit: opatřit co poznámkami knihu ap.supply sth with notes

povšimnout si: Povšimněte si prosím, že...Please notice/note that...

zaznamenat: Zaznamenal si to.He took a note.

hřebíček: trefit hřebíček na hlavičkuhit the nail on the head, hit the right note, score a bull's eye