Hlavní obsah

mystification [ˌmɪstɪfɪˈkeɪʃən]

Podstatné jméno

  • zmatení, popletení neschopnost pochopit