Hlavní obsah

motivational [ˌməʊtɪˈveɪʃənəl]

Přídavné jméno

  • motivační