Hlavní obsah

molecular [məʊˈlekjʊlə or mə-]

Přídavné jméno

  • chem.molekulární, molekulovýmolecular structuremolekulární stavbamolecular biology/biologistmolekulární biologie/biolog

Vyskytuje se v

molecular: molecular structuremolekulární stavba