Hlavní obsah

make off

Vyskytuje se v

ujet: She made off with all the money.Ujela se všemi penězi.

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarperzahnout kramle utéct