Hlavní obsah

loping [ləʊpɪŋ]

Odvozená slova

lope