Hlavní obsah

litigious [lɪˈtɪdʒəs]

Přídavné jméno

  1. form. rád/často se soudící, podávající stížnosti ap.
  2. svárlivý