Hlavní obsah

lift bow

lift(po)zvednout, (po)zdvihnout, vyzvednout

bowpoklonit se, uklonit se, klanět se

bowmašle, mašlička, klička

bowpříď