Hlavní obsah

libelling, AmE! libeling [ˈlaɪbəlɪŋ]

Vyskytuje se v

žalovat: He sued him for libel.Žaloval ho za pomluvu.

libel: libel suit/action, action for libelžaloba pro urážku na cti