Hlavní obsah

lemur [ˈliːmə]

Podstatné jméno

  • zool.lemurring-tailed lemurlemur kataruffed lemurvaridwarf lemurmakiwooly lemuravahi

Vyskytuje se v

lemur: lemur kataring-tailed lemur