Hlavní obsah

lamentable [ləˈmentəbəl or ˈlæməntəbəl]