Hlavní obsah

karma [ˈkɑːmə]

Podstatné jméno

  • v hinduismu, bráhmanismu a buddhismu, přesvědčení, že skutky v tomto životě ovlivní život příštínáb.karma