Hlavní obsah

itching [ɪtʃɪŋ]

Vyskytuje se v

mite: itch mitezákožka svrabová

svědit: My foot is itching.Svědí mě noha.

zálusk: have an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sbmít zálusk na co/koho

itch: be itching to do sthmít velkou chuť, nesmírně toužit udělat co