Hlavní obsah

invade [ɪnˈveɪd]

Vyskytuje se v

narušit: invade sb's privacynarušit čí soukromí

vpadnout: They invaded the country.Vpadli do země.