Hlavní obsah

intestinal [ɪnˈtestɪnəl or ˌɪntesˈtaɪnəl]

Přídavné jméno

  • med.střevní, intestinálníintestinal obstructionucpání střev

Vyskytuje se v

blockage: intestinal blockageucpání střev

flora: intestinal florastřevní flóra

microflora: med. intestinal microflorastřevní mikroflóra

parasite: animal/intestinal parasiteživočišný/střevní parazit

rakovina: skin/breast/lung/intestinal cancerrakovina kůže/prsu/plic/střev

intestinal: intestinal obstructionucpání střev