Hlavní obsah

insubordination [ˌɪnsəˌbɔːdɪˈneɪʃən]