Hlavní obsah

instalment [ɪnˈstɔːlmənt]

Vyskytuje se v

instalment: instalment salesplátkový prodej na splátky

overdue: overdue installmentnezaplacená splátka, splátka v prodlení

pay: pay by instalmentsplatit ve splátkách

redemption: ekon. redemption by instalmentsumoření (dluhu) splátkami

koupě: installment purchase, BrE hire purchase, HPkoupě na splátky

nákup: BrE hire purchase, AmE installment plannákup na splátky

po: in parts, splácet in installmentspo částech

pokračování: serialize sth, publish sth in instalmentsvydávat co na pokračování

prodej: installment saleprodej na splátky

splátka: AmE installment buying/plan, BrE hire purchase, zkr. HPnákup na splátky