Hlavní obsah

inscrutable [ɪnˈskruːtəbəl]

Přídavné jméno