Hlavní obsah

insanitary [ɪnˈsænɪtərɪ or -trɪ]

Vyskytuje se v

zdravotně: zdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, nečistý form. insanitary