Hlavní obsah

inquirer [ɪnˈkwaɪərə]

Podstatné jméno

  • form.tazatel(ka), dotazovatel(ka)