Hlavní obsah

impolitely [ˌɪmpəˈlaɪtlɪ]

Příslovce

  • nezdvořile, neslušně