Hlavní obsah

imitativ

Nechtěli jste hledat:

imitatenapodobit/napodobovat, imitovat, kopírovat

imitativenapodobující, snažící se napodobovat

imitationnapodobenina, imitace

imitatorimitátor(ka), napodobitel

immaculatebez poskvrnky, čisťoučký, neposkvrněný

immaculatelybezvadně, bezchybně

immanentimanentní, neoddělitelný

immaterialnepodstatný

immature(plně) nevyvinutý, nevyspělý

immaturitynevyspělost, nevyvinutost

immeasurablenezměrný, nesmírný