Hlavní obsah

homophobic [ˌhəʊməʊˈfəʊbɪk]

Přídavné jméno

  • spojený se silnou averzí k homosexuálůmhomofobní