Hlavní obsah

heresy [ˈherəsɪ]

Podstatné jméno-ie-

  • círk.kacířství uznávání učení zavrženého církví