Hlavní obsah

guichet

Nechtěli jste hledat:

guffawřehot, chechot

guidance(odborné) vedení, poučení, rada

guidance counselorvýchovný poradce

guidepříručka, rádce, návod

Guideskautky

guidebookprůvodce , cestovní příručka

guided missileřízená střela

guide dogslepecký pes

guided tourprohlídka s průvodcem/(odborným) výkladem, komentovaná prohlídka

guided writingvedené psaní