Hlavní obsah

gradually [ˈgrædjuəlɪ]

Vyskytuje se v

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

postupně: introduce sth gradually, phase in sthpostupně zavádět co