Hlavní obsah

gland [glænd]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

prostate: prostate (gland)prostata, předstojná žláza

thyroid: thyroid (gland)štítná žláza

mammary: mammary glandprsní/mléčná žláza

salivary: salivary glandsslinné žlázy

sebaceous: anat. sebaceous glandmazová žláza

potní: sweat gland, ekrinní eccrine glandpotní žláza

prsní: mammary glandanat. prsní žláza

sekrece: endocrine glands, glands with internal secretionžlázy s vnitřní sekrecí

slinný: salivary glandsanat. slinné žlázy

štítný: thyroid (gland)anat. štítná žláza

žláza: thyroid (gland)anat. štítná žláza

gland: sweat glandspotní žlázy