Hlavní obsah

geopolitical [ˌdʒiːəʊpəˈlɪtɪkəl]

Přídavné jméno

  • geopolitický