Hlavní obsah

gehindert

Nechtěli jste hledat:

GDPRObecné nařízení o ochraně osobních údajů

gear(ozubený) převod, převodové ústrojí/soukolí

gearboxpřevodovka, skříň převodovky, rychlostní skříň

gear leverřadicí páka

gearshiftřadicí páka

gear to, gear towardsuzpůsobený , zaměřený

gear uppřipravovat (se), (při)chystat (se)

geckogekon, gekončík

geejé(žiš)

geekpodivín, ňouma