Hlavní obsah

fortification [ˌfɔːtɪfɪˈkeɪʃən]

Podstatné jméno

  1. opevnění
  2. alkoholizace vína lihovinou
  3. obohacení vitamíny, minerály ap.