Hlavní obsah

flamboyance [flæmˈbɔɪəns]

Podstatné jméno