Hlavní obsah

fantastic, fantastical [fænˈtæstɪk]

Vyskytuje se v

senzace: That's sensational/fantastic!To je senzace!