Hlavní obsah

extermination [ɪkˌstɜːmɪˈneɪʃən or -məˈ-]