Hlavní obsah

exorcize, BrE+ exorcise [ˈeksɔːˌsaɪz]