Hlavní obsah

euthanasia [ˌjuːθəˈneɪzɪə]

Podstatné jméno

  • usmrcení nevyléčitelně nemocného z milostieutanazie