Hlavní obsah

eureka [jʊˈriːkə]

Citoslovce

  • zast., žert.heuréka