Hlavní obsah

ergative [ˈɜːgətɪv]

Přídavné jméno

  • ling.ergativní