Hlavní obsah

entgegennehmen

Nechtěli jste hledat:

ensurezajistit , zaručit , postarat se

entailmít za následek, znamenat, nést s sebou

entanglezaplést, zamotat

entangledzamotaný, zapletený

entanglementspletenec, propletenec, složitá situace

entervstoupit, vejít , nastoupit

enter intovstoupit , zahájit , navázat

enter on, enter upondát se , započít

enterprisepodnik, závod

enterprisingpodnikavý, iniciativní