Hlavní obsah

encyclopedic [enˌsaɪkləʊˈpiːdɪk]

Vyskytuje se v

naučný: encyclop(a)edic dictionarynaučný slovník