Hlavní obsah

encyclical [enˈsɪklɪkəl]

Podstatné jméno

  • círk.encyklika

Přídavné jméno

  • encyklický