Hlavní obsah

embellishment [ɪmˈbelɪʃmənt or emˈ-]