Hlavní obsah

embankment [ɪmˈbæŋkmənt]

Vyskytuje se v

embankment: railway embankmentželezniční násep