Hlavní obsah

electrocardiogram [ɪˌlektrəʊˈkɑːdɪəʊˌgræm]